Kategorier
Marknadsföring

Landningssidor – varför är de viktiga inom SEO

Besökare på hemsidor är lata. Detta må vara en aning generaliserande, men all erfarenhet tyder på att de är så. Om inte annat så känner vi igen det från vårt eget beteende. Det är sällan vi orkar söka oss runt på en sida för att övertyga oss själva att köpa någonting. De flesta förväntar sig snarare motsatsen – att företaget på ett aktivt sätt ska försöka övertyga oss att göra en affär.

Relevant information sammanställs

Här finns ett tydligt svar på frågan varför landningssidor ger bättre ranking och fungerar så väl. De sammanställer den mest relevanta informationen på ett sätt som traditionellt designade sidor på webbplatser sällan gör.
En landningssida kan fylla många funktioner men i grund och botten är syftet ganska enkelt: ranka bra inom ett visst ämnesområde och få mycket trafik som konverterar. Den koncisa men ändå uttömmande layouten med ett koncentrerat och fokuserat innehåll är mycket bra för besökaren. Eftersom en landningssida både kan snabbläsas översiktligt samtidigt som det kan leda vidare till köp och mer information när den behövs så kan den tilltala kunder av alla möjliga sorter,

Smalt och riktat innehåll ger högre ranking

Men på vilket sätt hjälper landningssidorna själva sökmotoroptimeringen, det vill säga rankingen på Google (eller i vissa sällsynta fall andra sökmotorer)? Enkelt beskrivet kan man säga att deras smala och riktade innehåll hjälper ur en SEO-synvinkel. Det är helt enkelt så att en sida som är optimerad att ranka på ett speciellt ord har bäst chans att ranka på ett visst ord. Landningssidans smala fokus kombinerat med mycket innehåll och ord passar mycket bra för detta.

Viktigt att motsvara Googles kriterier

I grund och botten kan man utnyttja de enkla sätten att ranka på Google genom att skapa en innehållsrik, lättorienterad och informativ landningssida som möter upp den största sökmotorns kriterier, eller åtminstone det som vi för dagen gäller i dessa fall – Google uppdaterar ständigt sina metoder för att ranka innehåll. Men vi har en bra koll på hur man använder Googles krav för vad som ska få olika sidor att ranka.